Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Παρασκευή Γ΄Χαιρετισμῶν


Χαρε, κυοφοροσα δηγόν πλανωμένοις.
Ερισκόμεθα, γαπητοί μου, στήν τρίτη βδομάδα τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς καί σήμερα ψάλλαμε τήν Γ΄στάση τν Χαιρετισμν πρός τήν περαγία Θεοτόκο. Συμψάλλαμε καί νυμνήσαμε τήν ειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τοΘεοῦ ἡμν μαζί μέ τόν ρχηγό τν γγελικν δυνάμεων, τόν ρχιστράτηγο Γαβριήλ.
 Ἀπό τό σύνολο τς ρχαγγελικς μνολογίας ξεχωρίζουμε ναν στίχο, μέ τόν ποο σήμερα θά σχοληθομε καί θά πομε λίγα πλλόγια πρός κοινήν φέλειαν. Χαρε, κυοφοροσα δηγόν πλανωμένοις. Χαιρετομε, εχαριστομε καί νυμνομε τήν Παναγία, γιατί ατή κυοφόρησε μέσα στά σπλάχνα της καί γέννησε τόν δηγό τν πλανεμένων καί τόν λυτρωτή τν αχμαλώτων, τόν Κύριό μας ησοΧριστό.
Κατ᾿ ἀρχήν ς δομε ποιοί εναι οπλανεμένοι καί οαχμάλωτοι, γιά τούς ποίους κάνει λόγο στίχος ατός. Πλανεμένοι εναι οἱ ἄπιστοι, ατοί πού ατοαποκαλονται θεοι, ατοί πού νομίζουν, τι εναι λεύθεροι νά κάνουν ,τι θέλουν. Βέβαια Χριστός μέ τήν βία καί μέ τό ζόρι δέν θέλει κανέναν κοντά του. Μς καλεῖ ἐλέυθερα νά τόν κολουθήσουμε νά τόν πορρίψουμε. στις θέλει πίσω μου λθεν, επε. Μόνο πού πραγματική λευθερία βρίσκεται κοντά στόν Χριστό καί μέσα στήν κκλησία. Ατός πού δέν πιστεύει στόν Χριστό, δέν μένει λεύθερος, δέν κάνει ,τι θέλει, εναι σκλάβος τοδιαβόλου καί κάνει κείνου τά ργα.
Μέ λλα λόγια ατοί οφορες τς θεΐας καί τς πιστίας, πού κόπτονται γιά τήν λευθερία, εναι οχειρότεροι δολοι καί στερον πό τούς χριστιανούς τήν λευθερία τς δικς τους πίστης πρός τόν Θεό. Εδαμε εδωλολάτρες, εδαμε θεϊστικά καθεσττα νά πολεμον μέ λύσσα καί μανία τήν πίστη το Χριστοτήν γία. Νά βασανίζουν ποικιλοτρόπως καί νά θανατώνουν χριστιανούς, πού τό «λάθος» τους ταν τό τι πίστευαν στόν ησοΧριστό. Κανένας χριστιανός ποτέ δέν βασάνισε πιστο. Κανένας εσεβής δέν θανάτωσε θεο στήν παγκόσμια στορία. ντιθέτωςχουμε κατομμύρια χριστιανν, πού θανατώθηκαν μετά πό πολλά βασανηστήρια πό θέους καί πίστους.
Παρ᾿ ὅλα ατά ὁ Ἀρχηγός τς πίστεώς μας ησος Χριστός καί οἱ ἅγιοι συνιστον νά δείχνουμε γάπη καί συμπόνοια πρός τούς πίστους, χι σκληρότητα καί μίσος. γαπτε τούς χθρούς μν, νά εεργετετε σους σς μισον καί νά προσεύχεσθε γιά σους σς κάνουν κακό. σες νά ζηττε τό καλό τους πό τόν Θεό. Ατά μς λέει Χριστός.
νας δέ νεώτερος γιος τς κκλησίας μας συμβουλεύει: Πρέπει νά σκεφτόμαστε τούς θέους καί νά τούς συμπεριφερώμαστε μέ συμπόνοια, χι μέ σκληρότητα, γιατί ατοί εναι οπιό φτωχοί πό τούς νθρώπους. Οἱ ἄλλοι φτωχοί νθρωποι δέν χουν ψωμί. οτε ροχα, οτε σπίτι, χουν μως στήν καρδιά τους τόν Θεό, τόν χορηγό λων τν γαθν καί χουν τήν λπίδα τους στόν Θεό. νατοί οἱ ἄπιστοι δέν χουν οτε ατά, οτε τόν Θεό.
κόμη στήν κατηγορία τν πλανεμένων νήκουν οαρετικοί, ατοί πού νοθεύουν καί διαστρέφουν τήν ρθή διδασκαλία τς κκλησίας. Μέ ατόν τόν τρόπο δηγονται στόν πνευματικό θάνατο καί χάνουν τήν σωτηρία.
Αχμάλωτοι εναι ατοί πού οκειοθελς παραδόθηκαν στήν ζωή τς μαρτίας, τν παθν καί τν κατωτέρων νστίκτων. Πολύ σωστά επαν γιατούς, πώς ἡ ἁμαρτία λειτουργεσάν πνευματική σκλαβιά. Εναι πραγματική αχμαλωσία, φοκάνει τόν νθρωπο δολο καί πήκοο τν παθν καί τν δυναμιν του. Ἡ ἁμαρτία εναι να δίχτυ, πού μς παγιδεύει καί πό τό ποο ποτέ δέν μπορομε νά λευθερωθομε. Ἡ ἁμαρτία καταντατοτιμωρία, ατοκαδίκη καί ατοκαταστροφή. Διαπράττοντες τήν μαρτία διαλέγουμε τόν θάνατο, ντί γιά τήν ζωή. Ζντες μέσα στήν μαρτία χουμε τήν κόλαση μέσα μας καί γινόμαστε κατοικητήριο δαιμόνων, ντί γιά ναός Θεο. Ατός πού βρίσκεται στά χέρια τοδιαβόλου δέν καλοπερνάει, σα-σα ποφέρει καί βασανίζεται σκληρά.
μως, γαπητοί μου, ν τό θελήσει καί ὁ ἄνθρωπος, τά βάσανά του μπορον νά λάβουν τέλος. Τό κακό καί δυστυχία χουν μερομηνία λήξεως. Παναγία κυοφόρησε στά σπλάχνα της καί φερε στόν κόσμο τόν σωτήρα καί λυτρωτή. γινε τό χημα κενο, πού κατέβασε τόν Υόν τοΘεοῦ ἀνάμεσα στούς νθρώπους. Τόν μόνο πού μπορενά δηγήσει τούς πλανεμένους πό τήν πιστία στόν δρόμο τς γιότητας. Νά λευθερώσει τούς αχμαλώτους πό τήν μαρτία καί νά τούς βάλει στήν βασιλεία του.
ρθε κενος, γιά τόν ποο ἡ ἀβοήθητη νθρωπότητα χιλιάδες χρόνια πονεμένα ναστέναζε. ρθε καί κτός πό ατόν λλον δέν περιμένουμε. Γεννήθηκε ὁ ὁδηγός, γιά νά βάλει στό δρόμο τς σωτηρίας τούς χαμένους, τά πολωλότα πρόβατα καί νά τούς δηγήσει στήν ποθεινήν καί παντοτινή πατρίδα τους, νά τούς κάνει πολίτες τοπαραδείσου. 
Δέν ρκέσθηκε μόνο στίς δηγίες πό ψηλά. ρθε ὁ ἴδιος κάτω στή γ. πί τς γς φθη καί τος νθρώποις συνανεστράφη.ρθε καί γινε δηγός. Μς δωσε τό Εαγγέλιό του σάν δοδείκτη. πάρχουν στούς δρόμους τά σήματα πορείας, πού σολένε: π᾿ ἐδπς γιά τήν θήνα, π᾿ ἐκεγιά τήν Θεσσαλονίκη. Τό Εαγγέλιο σολέει, π᾿ ἐδπηγαίνουν πρός τά νω, σέ νώτερη πνευματική ζωή, γιά τόν ορανό. π᾿ ἐκεπηγαίνουν πρός τά κάτω, στόν γκρεμό, στήν κόλαση, σέ προειδοποιε. Καί χι μόνο γινε δηγός ὁ ἴδιος, γινε καί δρόμος πού μες πρέπει νά βαδίζουμε. γώ εμαι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ζωή, επε. 
δκαί δύο χιλιάδες χρόνια Θεός Πατήρ φωνάζει πό ψηλά, πως στήν βάπτιση τοΧριστοκαί κατά τήν μεταμόρφωσή του μς διαβεβαιώνει, τι οτός στιν Υός μου ὁ ἀγαπητός. Ατός εναι ὁ ὁδηγός τς νθρωπότητος καί προστάζει νά τόν πακούουμε καί νά τόν κολουθομε.
γαπητοί μου,
Χριστός γαπάει λους τούς νθρώπους, κόμη καί τούς πλανεμένους. χουν καί ατοί μεγάλη ξία γιά τόν Θεό. ξ λλου γιατούς ρθε στόν κόσμο. ρθε ζητσαι καί σσαι τό πολωλός. Μς τό επε ὁ ἴδιος, τι γίνεται χαρά στόν ορανό γιά ναν μαρτωλό, πού μετανοε. Καί χαίρεται περισσότερο γιατόν, παρά γιά τούς νενντα ννέα, τούς μή πεπλανημένους.
 Τέλος λεγε νας Γέροντας, τι ναί Χριστός εναι δηγός πού πάει μπροστά, λλά βαδίζει ργά. ργά γιά νά Τόν προφταίνουμε λοι. ργά γιά νά κολουθον καί ονέοι, οἱ ἐξαντλημένοι πό τήν μαρτία καί τίς καταχρήσεις καί ογέροντες, οκουρασμένοι, οἱ ἀπόμαχοι τς ζως. ργά βαδίζει Χριστός, γιά νά δηγετούς σθενες καί τούς δυνάτους. Δέν θέλει νά φήσει κανέναν πίσω. λλά πάντας νθρώπους θέλει σωθναι. Διακαής πόθος του εναι λους νά τούς βάλει στή βασιλεία του.

τσι μπορομε κι᾿ εμες νά τόν κολουθήσουμε, νά πηγαίνουμε ξοπίσω του. Σατόν λοιπόν ς δηγήσουμε τά κουρασμένα βήματά μας, χοντες στό στόμα μας τόν μνο πρός τήν περαγία Θεοτόκο, Χαρε, κυοφοροσα δηγόν πλανωμένοις. μήν.- 

Δεν υπάρχουν σχόλια: