Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Κυριακή ΙΣΤ Ματθαίου (Τῶν ταλάντων,10-2-2013)


Πολλά, μεγάλα καί σπουδαα διδάγματα χει, γαπητοί μου, τό σημερινό εαγγελικό νάγνωσμα. καλός ρχοντας μοίρασε τάλαντα, δωσε μεγάλα χρηματικά ποσά στούς δούλους του. Σέ λους δωσε, δέν ξαίρεσε κανέναν, δέν φησε κανέναν παραπονούμενο. Σέ ναν δωσε πέντε τάλαντα, σέ λλον δύο καί σέ κάποιον λλοννα. 
Τό τάλαντο ταν νόμισμα μεγάλης χρηματικς ξίας, πού ντιστοιχοσε σέ βδομντα χιλιάδες λληνικές δραχμές. ν ταν νόμισμα σημένιο, ντιστοιχοσε σέ κατό χιλιάδες δραχμές. Τάλαντα εναι χαρίσματα τοΘεο, δρα καί κανότητες, πού δίνει Θεός σέ κάθε νθρωπο.
ς δομε τό νόημα τς παραβολς. πως καταλαβαίνουμε καλός ατός ρχοντας εναι ὁ ἴδιος Χριστός. Τά τάλαντα πού δίνει εναι λλα γενικά σέ λους, πως ζωή, ἡ ὑγεία, ὁ ἥλιος πού μς φωτίζει, ζωογονεκαί θερμαίνει. Ὁ ἀέρας πού ναπνέουμε. πίστις στόν ληθινό Θεό κ.. λλα χαρίσματα εναι εδικά καί διαίτερα, πως διάφορες καλλιτεχνικές πιδόσεις, μόρφωσις, ἡ ἐξυπνάδα, τό πάγγελμα, ἡ ὀμορφιά, σωματική ρώμη, φωνή, ρητορία, ἡ ἐλεημοσύνη, ταπείνωσις, ἡ ἀγάπη. Κάποιος εναι κατάλληλος γιά τό μπόριο, κάποιος λλος γιά τήν διοίκηση, ὁ ἄλλος γιά τήν εραποστολή κτλ. 
πως διαβάζουμε μέσα στό Εαγγέλιο,  τά τάλαντα δόθηκαν νισα, χι μως καί δικα. Τό τι δέν χουν λοι τά δια χαρίσματα καί στόν διο βαθμό, δέν εναι καθόλου κακό. Δέν μπορενά χουν λοι τά δια. τσι δέν στέκει κοινωνία. Π.χ. στρατός, άν χει μόνο στρατηγούς καί δέν χει στρατιτες, μπορενά πολεμήσει; να πλοο, ν χει μόνο πλοίαρχους καί χι νατες, δέν θά μποροσε νά ταξιδεύσει. πως πάλι χρειάζεται γιατρός, τσι παραίτητος εναι καί νοσοκόμος. 
Χρειαζόμμαστε τόν Δήμαρχο μά καί τόν κλητήρα καί τόν πάλληλο. Καλός εναι συγγραφέας, χρειάζεται μως καί τυπογράφος. ν λοι κρατοσαν στό χέρι πένα καί γραφαν καθόντουσαν στό γραφεο, ποιός θά κρατοσε τό τσαπί τό μυστρί; Ποιός θά σπερνε, γιά νά φμε, ποιός θά χτιζε σπίτια καί γεφύρια; Μήπως δέν εναι πολύτως ναγκαα καί παραίτητα καί ατά; ν δέν εχαμε τούς μηχανικούς, ποιός θά διόρθωνε τά ατοκίνητα πού τόσο μς ξυπηρετον καί δέν μπορομε νά κάνουμε πλέον χωρίς ατά; 
Γιά τόν Θεό λες οἱ ἐργασίες, λα τά παγγέλματα εναι τό διο. Εναι καλά καί για. ρκεῖ ὅλα νά γίνωνται νόμιμα καί τίμια. ν ρευνήσουμε μέσα στό Συναξάρι τς κκλησίας, θά δομε τι χουμε γίους πό λα τά παγγέλματα, πό λες τίς τάξεις τν νθρώπων. 
Τά τάλαντα εναι περιουσία τοΘεο. Μς τά δίνει, γιά νά τά καλλιεργήσουμε καί νά τά αξήσουμε. χι γιά νά κανοποιήσουμε τήν δική μας ματαιότητα καί παρση, λλά νά ργασθομε γιά τό κοινό καλό. Νά δουλέψουμε μέ ατά καί νά σωθομε, χι γιά νά τά κατασπαταλήσουμε καί νά κολασθομε, σάν κενον πού κρυψε τό τάλαντο στή γ. Ἡ ἀλήθεια εναι, πώς καί μέ να τάλαντο, σο μικρό καί ν εναι, μπορομε νά προκόψουμε καί νά σωθομε. ντίθετα τά πολλά καί μεγάλα χαρίσματα τίς περισσότερες φορές χαλνε τόν νθρωπο. Πολλά σοδίνει Θεός; Πολλά θά ζητήσει. Βρίσκεσαι σέ πιό δύσκολη καί πιό πικίνδυνη θέση.
Τό νά διεκδικομε πολλά χαρίσματα, ψηλα ξιώματα, εναι σάν νά πιζητομε νά παίξουμε ναν ρόλο σέ κάποιο θέατρο, πού θά διαρκέσει μιά, τό πολύ δυόρες. να τέτοιο θέατρο εναι ζωή, πού περνάει πολύ γρήγορα καί τσι σύντομα θά συναντηθομε μέ τόν Χριστό καί θά κληθομε νά δώσουμε λόγο γιά τό τί κάναμε, πόσο δουλέψαμε μέ τά τάλαντα πού κενος μς δωσε. 
πλούσιος πρέπει νά δώσει λεημοσύνη, νά βοηθήσει τόν πτωχό  καί τσι θά σωθε. ν κρατήσει λα τά χρήματα γιά τόν αυτό του κολάζεται. Θεός μς δωσε τήν γεία, γιά νά χαιρώμαστε τήν ζωή μας καί νά τόν εχαριστομε. ν τήν καταστρέφουμε μέ τίς καταχρήσεις, θά τό πληρώσουμε πολύ κριβά. Σέ κάποιον δωσε μορφιά, γιά νά τόν στολίσει καί νά τόν τιμήσει, χι γιά νά πέσει στήν μαρτία, στήν κολασία καί νά δηγήσει κεκαί λλους καί νά καταστρέψει καί λλες ψυχές. Στόν λλο δωσε τό χάρισμα τς διδασκαλίας, γιά νά δηγετούς νθρώπους στόν δρόμο τοΘεο. ν διαφορεκαί κρύψει τό χάρισμα τό χρησιμοποιεκακς, γιά νά δηγήσει τούς λλους στήν πιστία καί στήν θεΐα, σφαλς θά κολαστεφοβερά.
λλά, δελφοί μου, μεγάλες δωρεές καί χαρίσματα τοῦ ἁγίου Θεο, εναι τό τι γεννηθήκαμε πό ρθόδοξους γονες καί τι βαπτισθήκαμε ρθόδοξα. Γιά σκεφθετε νά εμασταν Μουσουλμάνοι Βουδδισταί; λάβαμε τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί συμμετέχουμε στό τριπλό ξίωμα τοΚυρίου. Κοινωνομε Σμα καί Αμα Χριστο, ες φεσιν μαρτιν καί ες ζωήν αώνιον. Λίγο εναι; Μικρό χάρισμα εναι; χουμε σαρκική συγγένεια, συγγένεια ξ αματος μέ τόν Χριστό καί τήν Παναγία. Μς καθαρίζει Χριστός πό τίς μαρτίες μας καί μς λαμπρύνει  μέ τήν ξομολόγηση. Μς χαρίζει τήν δυνατότητα νά πικοινωνομε μέ τήν προσευχή μαζί του, μέ τούς γίους, μέ τούς λλους δελφούς μας ζωντανούς καί κεκοιμημένους. Εναι φάνταστα τιμητικό καί σπουδαο.
ναν κοσμικό ρχοντα πολύ δύσκολα μπορες νά τόν συναντήσεις καί νά συνομιλήσεις. Πρέπει νά κάνεις ατήσεις, νά παρακαλέσεις, νά βάλεις μέσον καί πάλι τίς περισσότερες φορές δέν θά γίνει. Μέ τόν Θεό, σήκωσες ψηλά τά βλέμματά σου καί μέσως σέ δέχεται. Μπορες νά πικοινωνήσεις κάθε φορά πού θέλεις καί σο θέλεις. Ποτέ δέν σολέει χι.
 Πρέπει μως νά τά χρησιμοποιομε λα ατά καί νά τά θέτουμε σέ νέργεια. ν δέν τό κάνουμε, τότε κακό τοκεφαλιομας. Μόνοι μας καταδικάζουμε τούς αυτούς μας. πως λέει ὁ ἅγιος ωάννης Χρυσόστομος, μόνοι στρέφουμε τό μαχαίρι κατά τοῦ ἑαυτομας. 
γαπητοί μου, 
Ὁ ἄρχοντας πέστρεψε, γιά νά τακτοποιήσει τούς λογαρισμούς του μέ τούς πηρέτες του. Χριστός νελήφθη στούς ορανούς, λλά θά λθει καί πάλι μετά δυνάμεως καί δόξης πολλς, γιά νά κοιτάξει τούς λογαριασμούς του καί μέ μς. Θά ξετάσει τί κάναμε. Δουλέψαμε τεμπελιάσαμε; διαφορήσαμε αξήσαμε τά τάλαντα, πού μς δωσε; Μς δωσε καί νεση χρόνου, γιά νά τά καλλιεργήσουμε. Ατό τό μήνυμα θέλει νά στείλει Χριστός μέ τό σημερινό εαγγελικό νάγνωσμα. 
Γι᾿ ατό ς ργασθομε φιλότιμα καί φιλόπονα. χι πως ρέσει σέ μς, λλά πως περιμένει Θεός, στε κατά τήν μέρα τς κρίσεως νά ποφύγουμε τήν φοβερή κόλαση καί νά κερδίσουμε τήν τέλειωτη χαρά, τήν αώνια πόλαυση στήν βασιλεία του. μήν.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: