Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Τιμίου Προδρόμου (7-1-2014)


Ἡ ἁγία μας κκλησία προβάλλει σήμερα τόν μεγαλύτερο καί σπουδαιότερο νδρα, πού γέννησε γυναίκα στή γ. Σύμφωνα μέ τά ψευδλόγια τοΚυρίου μας δέν πάρχει μεγαλύτερος πό ατόν. Εναι Τίμιος Πρόδρομος, γιος ωάννης Βαπτιστής, πού ξιώθηκε νά βαπτίσει τόν Χριστό, τόν Υόν τοΘεο.
Τί ταν ὁ Ἰωάννης; Κατ᾿ ἀρχήν νθρωπος πως κι᾿ ἐμες.πάρχουν νθρωποι καί νθρωποι. πάρχουν νθρωποι πού εναι γριοι σάν θηρία καί σεβες σάν τούς δαίμονες. τσι λένε οΠατέρες τς κκλησίας: Μακρυά πό τόν Θεό ὁ ἄνθρωπος κτηνώδης γίνεται δαιμονιώδης.
 Ὑπάρχουν μως καί νθρωποι χαριτωμένοι, γεμάτοι πό τήν χάρη τοΘεο. λεγε ὁ ἀρχαος ποιητής Μένανδρος, πόσο χαριτωμένος εναι ὁ ἄνθρωπος, ταν πραγματικά εναι νθρωπος. Χαριτωμένοι εναι οἱ ἄνθρωποι τς ρετς, σοι φτασαν σέ ψη γιότητος. Ατοί ξίζει νά νομάζωνται νθρωποι. νας τέτοιος νθρωπος ταν καί ὁ ἅγιος ωάννης Βαπτιστής. Μέ τήν σκησή του γινε πίγειος γγελος, νσαρκος γγελος.
πό μικρό παιδί ζοσε στήν ρημο, πού εναι τό πανεπιστήμιο τοΘεο. ζησε μέ θαυμαστή γκράτεια. Σταγόνα κρασί δέν βαλε ποτέ στό στόμα του. Ποτό του ταν τό νερό τοῦ Ἰορδάνου. Τροφή του κρίδες καί μέλι γριο. Ἡ ἐνδυμασία του πολύ πλ. να ροχο πό τρίχες καμήλου  καί στή μέση του εχε μία δερμάτινη ζώνη. Γιά στρμα  εχε τό χμα. Γιά σκέπασμα τά στρα το ορανο. Συντροφιά του τά γρια θηρία. Βιβλία δέν εχε, μελετοσε μως τό βιβλίο τς θείας δημιουργίας. Καί ταν ρθε ἡ ὥρα, λαβε τήν ντολή πό τόν Θεό νά κτελέσει τήν ποστολή του.
Τά ρεθρα τοῦ Ἰορδάνου τά κανε μβωνα καί πό κεῖ ἔκανε τό κήρυγμά του. Κήρυγμα ζωηρό καί ζωντανό. Φωτιά καί στροπελέκι βγαινε πό τό στόμα του. κούγοντάς τον νόμιζες, τι βροντκαί στράφτει ορανός.
λλοι προσπαθοσαν μέ γλυκόλογα καί κολακεες νά εχαριστήσουν τούς κροατές τους. Ὁ Ἰωάννης δέν εχε νιαρά-νοστα γλυκόλογα. ταν τά λόγια του αστηρά, γιά νά ξυπνήσει τίς κοιμισμένες συνειδήσεις.
Θέλετε νά κούσετε τί λεγε; Γενήματα χιδνν. Δηλαδή παιδιά τς χις. Φίδια κολοβά, πού γλσσα σας στάζει φαρμάκι. Πού δέν κάνετε τίποτε λλο πό τό νά συκοφαντετε, νά διαβάλετε καί νά φονεύετε τούς προφτες, τούς πεσταλμένους τοΘεο. Ποιός σς επε, τι μπορετε νά ξεφύγετε πό τήν ργή τοΘεο; Νά ξέρετε τι Θεός δέν θά σς φήσει τιμώρητους. Θά ρθει καί δική σας ρα, ἡ ὥρα τς τιμωρίας, ν δέν φέρετε καρπούς μετανοίας. 
Σέ ποιούς τά λεγε ατά; Ποιοί ταν πό κάτω οἱ ἀκροαταί του; ερες καί ρχιερες τν βραίων, Σαδδουκαοι καί φαρισαοι. Δηλαδή οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ.
Τώρα θά ρωτοσε κάποιος: ντί νά τούς πεεχαριστ, πού ρθαν νά τόν κούσουν, τούς κατακεραυνώνει, δείχνει τόση αστηρότητα; 
Ὁ Ἰωάννης βλεπε μακρυά, γι᾿ ατό ξερε τί λεγε. μες εμαστε κοντόφθαλμοι, κενος βλεπε μακρυά. Δέν θά περνοσε πολύς χρόνος καί θά κδηλωνόταν κακία τους. Ατοί πού τώρα κονε τόν ωάννη, σέ λίγο θά εναι στά κριτήρια ννα-Καϊάφα καί τοΠιλάτου καί θά φωνάζουν σταύρωσον-σταύρωσον Ατόν.
ταν αστηρός Τίμιος Πρόδρομος, γιατί ταν  νθρωπος τς γάπης. λεγχε πό γάπη. Προειδοποιοσε τούς κροατάς του, γιά νά μή φτάσουν στήν καταστροφή. Δέν θελε τήν τιμωρία τους, ζητοσε τήν μετάνοιά τους.
Θεός σς δίνει παράταση, γιά νά ξοφλήσετε τό χρέος σας. μως εναι τελευταία σας προθεσμία. Μετά τσεκούρι καί φωτιά, γιά σους δέν μετανοήσουν. δη ἡ ἀξίνη πρός τήν ρίζαν τν δένδρων κεται. Πν δένδρον μή ποιον καρπόν καλόν κκόπτεται καί ες πρ βάλλεται. ποιος δέν φέρνει καρπούς μετανοίας εναι γιά τήν φωτιά, γιά τήν κόλαση.
γαπητοί μου,
Τίμιος Πρόδρομος φωνάζει καί σέ μς σήμερα μετανοετε. Εναι τελευταία προθεσμία τς νθρωπότητας, μά ατή-δυστυχς-δέν μετανοε. Οἱ ἀρχηγοί τν κρατν συναντνται, μά τίποτε οσιαστικό δέν κάνουν. ξωτερικά χουν κουβέντες καί γλυκόλογα. Μέσα τους γεμάτοι πονηρίες καί πρόθεση νά ξαπατήσουν ὁ ἕνας τόν λλο. Δέν εναι ελικρινες, δέν λένε τήν λήθεια.
Καί μικρή μας Πατρίδα κάποτε ταν δέντρο γεμάτο νθη εωδιαστά καί γλυκες καρπούς. Γέννησε νδρες μεγάλους, σοφούς, ρωες καί γίους, ντώρα γινε ξέρα καί ρημιά. φερε φτώχεια, χι τόσο στά οκονομικά, σο στά πνευματικά. Τραγική κατάστασις. Δέντρο μέ λαμπρή στορία χιλιάδων τν κατήντησε καρπο. Τίμιος Πρόδρομος μέ τό τσεκούρι του χει πολλά ξερά κλαδιά νά κόψει καί νά πετάξει.
λλά καί μες, καθένας μας, εναι δέντρο. Τό κάθε δέντρο χει τούς καρπούς του. μες πρέπει νά κάνουμε καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά φέρουμε ρετές. Σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου καρπός τοΠνεύματος εναι γάπη, χαρά, ερήνη, γαθωσύνη, μακροθυμία, πίστις, πραότης, γκράτεια. Πρέπει νά φέρουμε καρπούς, λλά ποεναι οκαρποί, ποεναι μετάνοιά μας; 

Τώρα στό νέο τος Θεός νά μς δώσει μετάνοια. Μικροί καί μεγάλοι, Κληρικοί καί λαϊκοί, ρχοντες καί ρχόμενοι, λοι χουμε νάγκη μετανοίας. ταν νας Μέγας ντώνιος λεγε στά πνευματικά του παιδιά, παρακαλέστε τόν Θεό νά μοδώσει μετάνοια, μες τί πρέπει νά πομε καί τί πρέπει νά κάνουμε; Κύριε ησοΧριστέ, δόσε μας ελικρινή μετάνοια. Φώτισέ μας. Μαλάκωσε τίς καρδιές μας, γιά νά μή πάθουμε ατά , πού λεγε Τίμιος Πρόδρομος. μήν.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: