Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν

γιος Γρηγόριος Παλαμς  (28-2-2010).

Σήμερα, γαπητοί μου, κάνω κάτι πολύ τολμηρό. πιχειρνά μιλήσω γιά ναν μέγιστο γιο. Γιά ναν γίγαντα. Καί τί θά μπορέσω νά πμέσα σέ λίγα λεπτά, ταν θά πρεπε νά χω ρες  πολλές στή διάθεσή μου, γιά νά γνωρίσουμε κάπως τόν σοφό εράρχη, τόν γιο Γρηγόριο τόν Παλαμ
Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη πό γονες, πού ρθαν πό τήν Μ. σία. πατέρας του Κωνσταντνος ταν συγκλητικός καί μέλος τς ατοκρατορικς αλς τοῦ Ἀνδρονίκου τοΒ. Φαίνεται μως, τι δέν τόν νδιέφεραν καί τόσο τά πολιτικά ζητήματα, σο τόν πορροφοσαν τά πνευματικά. Κάποτε σέ μιά συνεδρίαση  τς συγκλήτου, θέλοντας ατοκράτορας νά τόν συμβουλευτε, τόν βρκε φοσιωμένο στήν προσευχή καί δέν τόν διέκοψε. Πίστευε, τι βοηθάει πολύ περισσότερο μέ τήν προσευχή, παρά σκέψεις καί τίς γνώσεις του. 
Μάλιστα, γαπητοί μου, προσευχή εναι τό μεγαλύτερο, τό σπουδαιότερο καί νώτερο ργο, πού μπορομε νά πιτελέσουμε. Μέ τήν προσευχή βοηθομε πολύ περισσότερο πό ,τι δήποτε λλο. Δέν εναι χαμένος χρόνος προσευχή, οτε χρηστοι ατοί πού ταξαν στή ζωή τους νά προσεύχωνται γιά τόν αυτό τους καί γιά τόν κόσμολο.
πατέρας τοῦ ἁγίου γινε μοναχός καί κοιμήθη σχετικά νέος, ταν Γρηγόριος ταν πτά (7) τν καί νά σκεφτομε τι ταν τό μεγαλύτερο πό λα τά παιδιά. Μετά πό ατό τήν προστασία τους νέλαβε ὁ ἴδιος ατοκράτορας. τσι Γρηγόριος εχε τήν καλύτερη δυνατή σπουδή καί μόρφωση. Σπούδασε φιλοσοφία, γραμματική, ρητορική, φυσική καί λογική.
πό νωρίς φιερώθηκε στή συστηματική μελέτη τς γίας Γραφς καί τοΣυναξαριστ, δηλ. τούς βίους τν γίων. Ατή πρέπει νά εναι καί δική μας μελέτη, γιά νά φεληθομε καί νά προαχθομε πνευματικά. Παράλληλα σκληραγωγοσε τό σμα του καί προσευχόταν ντατικά.
Μετά τό πέρας τν σπουδν του πέρριψε τήν προσφορά ψηλν θέσεων καί ξιωμάτων πό τόν ατοκράτορα. γκατέλιψε τά βασίλεια καί σέ λικία εκοσι τν, πρε τούς δελφούς του Μακάριο καί Θεοδόσιο καί πγαν μαζί στό γιο ρος, που γιναν μοναχοί. εσεβέστατη μητέρα του Καλλονή Καλλίστη (νομα καί πργμα καλλίστη) μέ τίς δύο δελφές του γιναν καί ατές μοναχές, φομοίρασαν εαγγελικά λα τά πλούτη τους στούς φτωχούς. λοι τους φτασαν σέ ψη ρετς καί γιότητος καί λαβαν πό τόν Θεό πολλά χαρίσματα. 
Τήν πνευματική ζωή τήν διδάχθηκε (ς τό κούσουν ογονες) πρτα πό τόν πατέρα του καί τούς μοναχούς, πού συναναστρεφόταν. Στό γιο ρος ποτάχθηκε σ᾿ ἕναν γιώτατο μοναχό, πού ταν γνωστός γιά τήν μεγάλη του σκηση καί σοφία. Τοῦ ἔκαμνε θαυμαστή πακοή ζντας μέ αστηρή σκηση, νηστεία καί διάλειπτη προσευχή. Προσευχόμενος στήν Κυρία Θεοτόκο, πανελάμβανε συνεχς, φώτισόν μου τό σκότος. 
Κάποτε εδε τόν γιο ωάννη τόν Θεολόγο, πού τοεπε πώς τόν στειλε Παναγία, γιά νά τόν διαβεβαιώσει, τι καί οδύο θά τοεναι πάντοτε βοηθοί καί ν τνν αἰῶνι καί τμέλλοντι.
Ποτέ δέν κανε κάτι, ν δέν λάμβανε, κατόπιν προσευχς, πληροφορία πό τόν Θεό, τι ατό εναι τό σωστό, τό θέλημα τοΘεο. τσι κάποια φορά, πού βρέθηκε στή Θεσσαλονίκη, μέ τήν πόδειξη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πγε ξω πό τήν Βέροια, στή Σκήτη τοΤ. Προδρόμου καί σκήτευε. Ζοσε γκλειστος σ᾿ ἕνα σπήλαιο λη τήν βδομάδα καί μέ σκυφτό τό κεφάλι βγαινε μόνο Σάββατο καί Κυριακή, γιά νά λειτουργήσει καί νά διδάξει τούς λλους μοναχούς. Δέχθηκε νά γίνει ερεύς μετά πό θεία ποκάλυψη.
Στόν καιρό του δημιουργήθηκε να σοβαρό ζήτημα, πού ναστάτωσε τούς μοναχικούς κύκλους. Βαρλαάμ Καλαβρός δίδασκε, τι ὁ ἄνθρωπος δέν μπορενά γνωρίσει τόν Θεό, οτε -πολύ περισσότερο-νά νωθεμαζί Του. Θεός, λεγε, εναι κλειστός στόν αυτό Του, γι᾿ ατό δέν μπορενά νωθεμέ τούς νθρώπους. Προσπαθοσε νά στηρίξει τίς πόψεις του στό χωρίον πό τό κατά ωάννην Εαγγέλιο, τι Θεόν οδείς ώρακε πώποτε.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος μέ τά πύρινα λόγια του ταπείνωσε τό περήφανο καί βλάσφημο στόμα. γραψε βιβλία ξεφώνησε λόγους, μέ τούς ποίους περασπίσθηκε τούς μοναχούς καί πέρριψε τίς φλυαρίες τοΒαρλαάμ. κήρυττε, τι Θεός πάρχει κατά δύο τρόπους. Κατά τήν οσία Του καί κατά τίς θεες κτιστες νέργειες. Τήν οσία τοΘεοῦ ἀσφαλς κανείς δέν μπορενά γνωρίσει. Μπορεῖ ὅμως νά γνωρίσει καί νά νωθεμαζί Του μέσα πό τίς κτιστες νέργειές Του. πανελάμβανε τά λόγια τοΧριστο: Μακάριοι οκαθαροί τκαρδί, τι ατοί τόν Θεόν ψονται.
Τρες μεγάλες Τοπικές Σύνοδοι πικύρωσαν τίς θέσεις καί τήν διδασκαλία τοΠαλαμ, ς ρθόδοξες, καί κατεδίκασαν τόν Βαρλαάμ.
κόμη πίστευε καί δίδασκε, τι πνευματική ργασία καί μάλιστα ἡ ἐπανάληψη τς προσευχς τοῦ Ἰησοεναι πργμα κατορθωτό πό λους. κόμη καί ολαϊκοί ταν ταξιδεύουν, ταν ργάζωνται, σέ κάθε στιγμή τς ζως τους μπορον νά λένε ατήν τήν πλμά δυνατή εχή καί νά ξιωθον τς καθάρσεως καί τν πνευματικν καταστάσεων, πως ομοναχοί.
νας γέροντας (ώβ) εχε διαφορετική ποψη καί ντέλεγε, πώς πολυμεριμνησία καί τό γχος τς καθημερινς ζως δέν πιτρέπουν νά συγκεντρώνωνται, γιά νά κάνουν τήν διάλειπτη προσευχή. γγελος Κυρίου τοφανερώθηκε καί τόν πέπληξε. Γιατί δυσπιστες στά λόγια τοΓρηγορίου; προσευχή εναι γιά λους νεξαρτήτως τοτόπου καί τς καταστάσεως, πού ζον. Καί οΠατέρες λεγαν, καλύτερα νά προσεύχεσαι παρά νά ναπνέεις. γέροντας κατάλαβε, τι τό ραμα ταν ληθινό καί πό τόν Θεό. Παρά τήν λικία του καί τό περασμένο τς ρας τρεξε στό σκητήριο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, γιά νά βάλει μετάνοια καί νά ζητήσει συγγνώμη.
Στή ζωή του ὁ Ἅγιος πέφερε πολύ. Δέχθηκε πολλές συκοφαντίες καί τήν λύσσα τοσαταν. κανε τέσσερα χρόνια στή φυλακή. Μετά τήν πελευθέρωσή του ξελέγη ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τρες φορές ξορίσθηκε καί κδιώχθηκε πό τόν θρόνο του. Γιά να τος ζησε αχμάλωτος στά χέρια τν Τούρκων. λα ατά φαίνεται, τι ταν στό σχέδιο τοΘεο. Γιατί τό λέμε ατό; Γιατί τά πιό πολλά ργα τά γραψε μέσα στή φυλακή. Κατά τήν αχμαλωσία του τόν σερναν πό τόπο σέ τόπο. λλ᾿ ἐκεπού σπέρνει διάβολος, θερίζει Χριστός, λεγε μακαριστός π. Παΐσιος. που τόν πήγαιναν δίδασκε φοβα τό Εαγγέλιο τοΧριστο, χι μόνο στούς χριστιανούς, λλά καί στούς μουσουλμάνους.
Πέθανε στίς 14 Νοεμβρίου σέ λικία 65 τν. Εναι σάξιος τν μεγάλων Πατέρων, Βασιλείου τοΜεγάλου, Γρηγορίου τοΘεολόγου, ωάννου τοΧρυσοστόμου, Μεγάλου θανασίου.
λαβε τό χάρισμα τς θεολογίας. Νά θαυματουργε. Νά προλέγει τά μέλλοντα καί νά κδιώκει τούς δαίμονες. Τόν νόμασαν διδάσκαλο τς εσεβείας, κανόνα δογμάτων ερν καί στλο τς ρθς δόξης. Πρόμαχο τς κκλησίας καί βασιλείας εσεβος καύχημα.
ταν περβολικά προς, λλά γινόταν γενναος μαχητής, ταν λόγος ταν γιά τόν Θεό καί τά θεα. ταν γεμτος μεγαλοψυχία καί νεξικακία. Πρόθυμος νά νταμείβει μέ γαθά σους φάνηκαν σ᾿ ατόν δικοι καί κακοί. Καί σήμερα κόμη οἱ ἐχθροί τς ρθς πίστεως τόν συκοφαντον. ΟΔυτικοί χουν στό Παρίσι ντιπαλαμική σχολή, πού δυσφημον τόν γιο καί τήν διδασκαλία του. 

μες μως, γαπητοί μου, τόν παραδεχόμαστε, τόν πιστεύουμε, τόν κολουθομε, τόν σεβόμαστε καί ζητομε τίς εχές καί ελογίες του. Εμαστε πόλυτα πεπεισμένοι, τι μόνο μέσα στήν ρθοδοξία μπορομε νά γνωρίσουμε τόν Θεό. Ἡ Ὀρθόδοξη κκλησία εναι χρος, που κινεται καί νεργεῖ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέ τίς εχές τομεγάλου γίου Γρηγορίου τοΠαλαμνά μείνουμε στερεωμένοι στήν ρθή πίστη καί νά πιτύχουμε τήν σωτηρία μας.  μήν.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: