Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011


Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλαττε, εις πολλά έτη, Δέσποτα.
Νεοχωρίτης Παναγιώτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: